Archives: Epistemoloji

Felsefe: Felsefenin Başlangıç Soruları

Felsefeye nasıl giriş yapılır? Başlığı “Felsefeye Giriş” olan pek çok akademik kitap var, ama ben bundan bahsetmiyorum. Felsefe ile ilgilenen biri “felsefe yapmak” eylemine nasıl başlayabilir?

Felsefenin Başlangıç Sorunları

Felsefenin Yol Haritası

Felsefenin yapısını anlayabilmek için, önce felsefe öncesi düşünüşün genel hatlarını bilmek gerekir. Ardından felsefenin tanımını yapmak -ki bu uğraş felsefenin ana konularından biridir- ve disiplinlerini anlamak gerekir. Daha sonra sıra, felsefenin temel unsurlarından olan bilginin, eleştirinin, sorgulamanın ve metafiziğin, başlangıçtan günümüze kadar gelen yansımalarını ele almaya gelir. Ana unsurlar kavrandıktan ve temel kavramlar yerine yerleştikten sonra, felsefe tarihinin Doğu ve Batı ekseninde gelişimini öğrenmek; sonra da elde edilen tüm “sanılar” ışığında “düşünerek”; bu eylemin sonucunda da bilgiye ulaşmak; “Felsefenin Yol Haritası” olarak çizilebilir.